Kosten

De meeste hulp, geboden binnen de B-GGz wordt vergoed vanuit de basis verzekering. Voor 2024 heb ik een contract gesloten met : VGZ (waaronder IZA, UMC en Unive); Menzis, ONVZ, Zilverenkruis (waaronder Interpolis , FBTO en de Friesland); OWM / zorg en zekerheid; CZ/Ohra/Nationale Nederlanden; ASR; Salland (ENO), Caresq en DSW. De hulp wordt vergoed vanuit de basis verzekering, maar wel, per kalenderjaar, verrekend met uw (nog openstaand) verplicht eigen risico.

Indien u geen verwijzing van de huisarts heeft, of de problematiek waarvoor u verwezen wordt valt niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar, dan is het mogelijk de hulp zelf te betalen. De kosten voor een individuele sessie (45-60 minuten) zijn 125 euro per sessie, u ontvangt hiervoor een nota en betaalt deze zelf en kunt deze dus niet indienen bij uw zorgverzekeraar.