Werkwijze

Binnen mijn praktijk bied ik hulp die valt binnen de generalistische basis GGZ. De hulp die ik binnen mijn praktijk bied, is praktisch en doelgericht van aard. Ik probeer aan te sluiten bij de klacht(en) en hulpvraag van cliënten. Na aanmelding wordt een eerste gesprek gepland, de intake. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de klachten en de reden van hulp zoeken. Na het inventariseren van de klachten (meestal 1 tot 2 gesprekken) wordt in overleg een behandelplan opgesteld. Aan de hand hiervan kan de voortgang van de behandeling gevolgd worden. Alles gaat in overleg met de cliënt en er is altijd alle ruimte voor vragen en opmerkingen. In het eerste gesprek worden ook enkele administratieve gegevens genoteerd, neem daarom uw verzekeringspasje mee, een geldig legitimatiebewijs en de verwijsbrief van uw arts/verwijzer. Een gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Na afloop van de behandeling schrijf ik de huisarts/verwijzer, met uw toestemming, een brief over het verloop en de gemaakte afspraken. Gemiddeld zijn, afhankelijk van de hulpvraag/problematiek, 5 tot 15 gesprekken nodig om weer op eigen kracht verder te kunnen.

Wachttijd

De aanmeldwachttijd; de tijd tussen het eerste contact en de intake; deze bedraagt momenteel ongeveer 20 weken. (Laatste update: 10-7-2024 )

De behandelwachttijd; binnen mijn praktijk start de behandeling aansluitend aan de intake, er is geen sprake van behandelwachttijd. De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent. Wanneer u de wachttijd te lang vindt kan ik u doorverwijzen naar een collega in de buurt. Ook kunt u kijken op de website van de Groninger Psychologen Cooperatie; www.gpcgroningen.nl.

Ook kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).